Chapel, Es Canar

Es Canar outside viewCapella de Sant Cristòfol
C. de la Capella

(Turning off Av. des Canar.)
Es Canar